proXess B.I.S

Το proXess B.I.S είναι το Νο 1 εργαλείο «παραγωγής» στατιστικών αναφορών από δεδομένα τα οποία αντλούνται μέσα από εφαρμογές ERP.
Συνεργάζεται με όλες τις γνωστές εμπορικές εφαρμογές.