Το υποσύστημα χρώμα / μέγεθος δίνει την δυνατότητα ορισμού σε κάθε είδος τα χαρακτηριστικά χρώμα και μέγεθος. Απευθύνεται στον κλάδο της ένδυσης, της υπόδησης και σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τα είδη τους με χρώματα και μεγέθη. Κατά την αγορά ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες των προϊόντων με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως γίνεται η παραλαβή τους.

Κατά την πώληση ο χρήστης μπορεί είτε να επιλέξει είτε να σκανάρει  Barcode που διαθέτει τη πληροφορία χρώματος/μεγέθους .

Το υποσύστημα μπορεί να συνδεθεί στο proxess Εντατική λιανική ακόμα και στο proxess γεύσις για διαχείριση μεγεθών προϊόντων.

 

Δυνατότητες:

  • Δημιουργία πολλαπλών χρωματολογίων και μεγεθολογίων
  • Δήλωση χρωματολογίων και μεγεθολογίων ανά προϊόν
  • Εύκολη επιλογή χρώματος και μεγέθους στις αγορές και στις πωλήσεις
  • Πλήρης πληροφόρηση ειδών ανά χρώμα και μέγεθος (υπόλοιπα ανά χρώμα/μέγεθος, πωλήσεις/αγορές ανά χρώμα /μέγεθος, συγκεντρωτική αναφορά και ισοζύγιο ανά χρώμα/ μέγεθος κλπ)
  • Εκτύπωση Barcode με πληροφορίες είδους και χαρακτηριστικών μεγέθους και χρώματος
  • Ειδοποίηση διαθεσιμότητας