Το υποσύστημα του Ημερολογίου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες οργανώνουν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλείας  τους μέσω ραντεβού.

Είναι μια εύχρηστη λειτουργία και αποτελεί υποσύστημα proXess. Συνδυάζεται και με άλλα υποσυστήματα και πακέτα proxess.

 

Δυνατότητες:

  • Διαχείριση υπηρεσιών ημερολογίου
  • Καταχώρηση των ραντεβού ανά πωλητή – εργαζόμενο της επιχείρησης καθώς και δυνατότητα επαναλαμβανόμενης καταχώρησης
  • Δυνατότητα μεταφοράς ραντεβού σε άλλη χρονική στιγμή κάνοντας  μόνοένα κλικ
  • Προβολή των ραντεβού των πωλητών ανά βδομάδα / μήνα / ημέρα
  • Εργαλεία μαζικής διαγραφής των ραντεβού φιλτράροντας ανά ημερομηνία ή υπηρεσία ή πελάτη ή πωλητή
  • Τιμολόγηση των υπηρεσιών κάθε ραντεβού πατώντας μόνο ένα κουμπί και στη συνέχεια δυνατότητα ολοκλήρωσης του ραντεβού
  • Εξαγωγή των ραντεβού στο Outlook
  • Αναφορές κινήσεων ημερολογίου με πλήθος διαθέσιμων φίλτρων και πεδίων για μεγαλύτερη πληροφόρηση στον χρήστη