Η παρακολούθηση σειριακών αριθμών /παρτίδων χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίζουν με μοναδικό τρόπο όμοια προϊόντα (Ημερομηνίες Λήξης, Ημερομηνία Παραγωγής, Ημερομηνία Εισαγωγής, Λεπτομέρειες Παρτίδας). Ο σειριακός αριθμός μπορεί να περιέχει αριθμούς αλλά και γράμματα.

Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς σειριακούς ανά είδος, παρτίδες και LOT Numbers και ημερομηνίες λήξεις, είτε  ξεχωριστά είτε όλες αυτές οι πληροφορίες μαζί.

Σημαντικό σε κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί σειριακούς αριθμούς στα προϊόντα του, είναι να του δίνει το σύστημα τη δυνατότητα  να παρακολουθεί τις κινήσεις των προϊόντων με τους σειριακούς τους αριθμούς. Η ιχνηλασιμότητα είναι μια από τις βασικές δυνατότητες του υποσυστήματος αυτού και έτσι προσφέρει στον χρήστη την άνεση να εντοπίζει το στοιχείο που θέλει τη στιγμή που θέλει.

Μέσα από το proXess μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε με βάση το σειριακό αριθμό, παρτίδα, ημερομηνία λήξης, το πότε παραλάβαμε το συγκεκριμένο προϊόν , το υπόλοιπο που υπάρχει στην αποθήκη , το πότε  πουλήθηκε κ.ο.κ. Το υποσύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε εταιρείες οι οποίες έχουν υποχρέωση για τήρηση HACCP και ISO 9001.