Το proXess Σετ καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης που θέλει να παρακολουθήσει την παραγωγή αλλά και την πώληση κάποιων προϊόντων που έχουν τη μορφή «πακέτου», ένα προϊόν που αποτελείται από άλλους κωδικούς προϊόντων της αποθήκης. Ένα τέτοιο σενάριο είναι μια απλή μορφή παρακολούθησης σετ. Το proXess  Σετ μπορεί επίσης να καλύψει και πιο πολύπλοκες ανάγκες μια επιχείρησης όπως για παράδειγμα χρήση πολυεπίπεδων σετ, υλικά, κοστολόγηση κα

Δυνατότητες 

 • Διαχείριση σετ απλής αλλά και σύνθετης μορφής (τύπου δέντρου δηλαδή ΣΕΤ που αποτελείται από άλλο/άλλα υπο-σετ)
 • Γραφική απεικόνιση σετ με ανάλυση δέντρου
 • Εισαγωγή ποσοτήτων πρώτων υλών είτε για τη μονάδα σετ είτε με χρήση μεγαλύτερης μονάδας και αυτόματος υπολογισμός της μονάδα (ευκολότερη δημιουργία σετ όταν οι ποσότητες των πρώτων υλών για να φτιαχτεί ένα σετ είναι πολύ μικρές πχ μερίδες φαγητού)
 • Αξιακές συμμετοχές των πρώτων υλών στο σετ
 • Ανάλωση σετ σε πρώτο επίπεδο αλλά και ανάλωση δέντρου. Δυνατότητα χρήσης και των δύο τρόπων ταυτόχρονα
 • Κοστολόγηση σετ, αναφορές κόστους
 • Δυνατότητα διαφορετικής μέθοδος κοστολόγησης ανά προϊόν
 • Αναφορές σετ με πολλά διαθέσιμα πεδία για μεγαλύτερη πληροφόρηση στο χρήστη
 • Εργαλείο έλεγχου σετ ως προς τη σωστή καταχώριση του (αποφυγή λάθος καταχωρίσεων στα σετ πχ ίδιο προϊόν και αρχικό και πρώτη ύλη)
 • Χρήση σειριακών αριθμών / παρτίδων στα σετ
 • Αλλαγή ή δημιουργία σετ δυναμικά κατά την πώληση ή αγορά
 • Φόρμες και εκτυπώσεις με ότι στοιχεία χρειάζονται

industry

proXess MRP – Παραγωγή

Σε περιπτώσεις που μια επιχείρηση διαθέτει αρκετά πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής οι οποίες κατά βάση είναι εξατομικευμένες ανά επιχείρηση τότε απαιτείται μια πιο βαθιά παραμετροποίηση και ανάλυση ώστε να καλύψει όλα τα στάδια παραγωγής των τελικών προϊόντων.

Η μηχανογράφηση της παραγωγής είναι αρκετά εξειδικευμένο κομμάτι και στενά συνδεδεμένο με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης. Η παραμετροποίηση και γενικότερα η υλοποίηση γίνεται μετά από ανάλυση των διαδικασιών παραγωγής της κάθε επιχείρησής. Το σύστημα proXess MRP είναι ανεπτυγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες με την ελάχιστη δυνατή καταχώρηση.

Δυνατότητες

 • Συνταγές προϊόντων από πρώτες ύλες ή ημιτελή
 • Προδιαγραφές προϊόντων και αυτόματη εισαγωγή νέων κωδικών προϊόντων στην αποθήκη κατά τη δημιουργία της παραγγελίας
 • Προδιαγραφές συνταγών και αυτόματη δημιουργία συνταγών για τα νέα προϊόντα
 • Υποστήριξη δημιουργίας και παρακολούθησης καλουπιών. Τα προϊόντα δεν αναλώνονται κατά την διαδικασία παραγωγής, ενώ αναλώνουν τις πρώτες ύλες τους έτσι ώστε να παραχθεί ποσότητα (1)
 • Αυτόματη δημιουργία συνταγών με βάση τις προδιαγραφές
 • Αυτόματη δημιουργία νέων προϊόντων με βάση τις προδιαγραφές καθώς εισάγουμε την παραγγελία
 • Αυτόματη οργάνωση παραγωγής από τον διαχειριστή/εργοδηγό με βάση οποιοδήποτε χαρακτηριστικό
 • Αναφορές παραγωγής σε πολλαπλά επίπεδα
 • Αναφορές παραγωγικότητας
 • Προϋπολογιστική και απολογιστική κοστολόγηση παραγωγής
 • Διάλυση παραγμένου προϊόντος στα συστατικά του
 • Κατά τη διαδικασία δημιουργίας εντολών παραγωγής, δυνατότητα ελέγχου υπολοίπου προϊόντων (μαζί με δεσμευμένα και αναμενόμενα) και επανυπολογισμός της ποσότητας που θα δηλωθεί στην εντολή παραγωγής
 • Πλήθος στατιστικών αναφορών