Το υποσύστημα Διαχείριση έργων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο έργο και το εκτελούν όπως είναι για παράδειγμα οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, οι εργολάβοι, τεχνίτες, αρχιτέκτονες, γραφίστες κλπΗ ιδιαιτερότητα αυτών των κλάδων είναι ότι συνήθως παρέχουν στον πελάτης τους υπηρεσίες οι οποίες όμως απαρτίζονται από επιμέρους εργασίες. Απαιτείται επομένως η ενοποίηση όλων αυτών των κινήσεων με σκοπό να υπάρχει μια ενοποιημένη διαχείριση του έργου του πελάτη.

Δυνατότητες:
 
  • Διαχείριση έργων
  • Σύνδεση κάθε παραστατικού και κίνησης με συγκεκριμένο έργο
  • Χιλιομετρική απόσταση έργου για αυτόματη κοστολόγηση μετακινήσεων από/προς το έργο
  • Δυνατότητα σύνδεσης όλων των παραστατικών κίνησης (πελατών, προμηθευτών, αποθήκης) με το έργο για κοστολόγηση και αναφορές