Η proXess Λογιστική Διαχείριση είναι ένα λογιστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά Βιβλία.

Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Ε.Λ.Π. (νόμος 4308/2014) και ο στόχος του είναι να απλοποιεί τις λογιστικές διαδικασίες μιας επιχείρησης

Δίνει τη δυνατότητα άντλησης οποιασδήποτε πληροφορίας αφορά στην οικονομική λειτουργία της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, ο χρήστης μπορεί να την αναλύσει σε βάθος και να μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια όλο το ιστορικό κινήσεων μιας οικονομικής συναλλαγής και των αντίστοιχων λογιστικών γεγονότων. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης, να έχει την εποπτεία όλου του οικονομικού κυκλώματος.

Λογιστική (Έσοδα-Έξοδα και Γενική λογιστική)

Χαρακτηριστικά

 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο αλλά και δυνατότητα ανάπτυξης οποιουδήποτε λογιστικού σχεδίου ανεξαρτήτως βαθμού, αριθμού πεδίων ανά βαθμό και διαχωριστικού χαρακτήρα
 • Υποσύστημα μνήμης των γεφυρών (άρθρων) που καταχωρούνται γενικά έξοδα σε συγκεκριμένο προμηθευτή / πιστωτή
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία
 • Ειδικές αναφορές για γρήγορο και εύκολο εντοπισμό λαθών στις καταχωρίσεις και άμεση διόρθωση. (Εγγραφές που δεν ενημέρωσαν την λογιστική, Υπόλοιπα πελατών / προμηθευτών ανα ημέρα, κτλ)
 • Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων με συναρτήσεις αυτόματης συμπλήρωσης ποσών
 • Εκτύπωση Ισοζυγίου Λογαριασμών
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων / αναφορών
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και εκτύπωση σε φυσικό εκτυπωτή
 • Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
 • Αυτόματη αποστολή στοιχείων στο taxis
 • Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
 • Αυτόματη δημιουργία άρθρων κατά τις αποσβέσεις παγίων
 • Υποστήριξη αναπροσαρμογών, καταστροφών, πιστωτικών αγοράς παγίων κτλ
 • Υποστήριξη κέντρων κόστους σε κάθε πάγιο
 • Εύκολος τρόπος δημιουργίας γεφυρών εμπορικού / λογιστικής
 • Αυτόματη δημιουργία εγγραφών λογιστικής με κάθε κίνηση στο εμπορικό μέσω γέφυρας. (Εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή)
 • Εύκολη αναζήτηση άρθρων λογιστικής
 • Αυτόματες εγγραφές ισολογισμού κλεισίματος με υποστήριξη σταδίων και εγγραφές απογραφής έναρξης
 • Αυτόματος ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης – απογραφή έναρξης

*Εάν είστε λογιστής επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για ειδική προσφορά της proXess σε όλα τα λογιστικά προγράμματα.

Αναλυτική Λογιστική 

Χαρακτηριστικά

 • Πλήρη υποστήριξη αναλυτικής λογιστικής με αυτόματες εγγραφές από κινήσεις του εμπορικού
 • Καθορισμός κέντρων κόστους με δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρου αναλυτικής λογιστικής με κάθε κίνηση λογαριασμού γενικής λογιστικής
 • Ανακατάταξη Δαπανών Εξόδων

Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη δημιουργία περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Αυτόματη δημιουργία εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Ειδικά πεδία για εύκολο έλεγχο των δηλώσεων
 • Δυνατότητα αποστολής περιοδικών/εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω Internet στο Taxisnet

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών(ΜΥΦ)

Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία αρχείου κατάστασης ΜΥΦ
 • Αυτόματη αποστολή αρχείου στο taxis
 • Αναφορές έλεγχου των εγγραφών του αρχείου

*Εάν είστε λογιστής επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για ειδική προσφορά της proXess σε όλα τα λογιστικά προγράμματα.