erp proXess

Η εμπορική διαχείριση proXess αποτελεί την ιδανική λύση για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ψάχνουν την αξιοπιστία, ευελιξία και ευχρηστία σε μια εφαρμογή μηχανογράφησης.

Η εμπορική διαχείριση στο σύνολο της αποτελείται από πολλούς τομείς αλλά προσφέρει στις επιχειρήσεις μέσω πακέτων των proXess ή ξεχωριστών υποσυστημάτων (modules) να «συνθέσουν» την εφαρμογή που καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες τους.

Τομείς εμπορικής διαχείρισης 

Διαχείριση πελατών / προμηθευτών

Οι πελάτες/ προμηθευτές είναι ένα υποσύστημα το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτό των πωλήσεων/αγορών. Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών μια επιχείρησης, συνδυάζοντας και επιπλέον υποσυστήματα όπως πχ του C.R.M.

Δυνατότητες:

 • Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω της Γ.Γ.Π.Σ
 • Διαχείριση πολλαπλών υποκαταστημάτων ανά πελάτη / προμηθευτή
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία πελάτη /  προμηθευτή
 • Δυνατότητα επιπλέον ομαδοποίησης πελατών / προμηθευτών / προϊόντων με βάση κάποιον συσχετισμό των χαρακτηριστικών τους
 • Οικονομικές καρτέλες & ειδικές καρτέλες (ενοποιημένη καρτέλα, καρτέλα με ανάλυση ειδών, καρτέλα ομάδας πελατών/προμηθευτών)
 • Διαχείριση εισπράξεων / πληρωμών με πολλαπλούς τρόπους (μετρητά, πιστωτική κάρτα, αξιόγραφα, μεικτή κίνηση)
 • Μαζική αποστολή e-mail και μηνυμάτων sms
 • Εορτολόγιο με υπενθύμιση
 • Πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία (τζίρος, υπόλοιπα, ενηλικίωση, ΜΧΑ κλπ)
 • Σύνδεση με υποσύστημα Loyalty (σύστημα επιβράβευσης με πόντους)
 • Τιμολογιακές πολιτικές
 • Σύνδεση με υποσύστημα αξιογράφων (εξοφλήσεις, ειδοποιήσεις, καταχώριση σε πινάκιο, μαζικές εξοφλήσεις & πληρωμές)
 • Προγραμματισμός πληρωμών με υπενθύμιση
 • Διαχείριση πωλητών και αμοιβών
 • Αναφορές και στατιστικά κινήσεων (αναλυτικά ή συγκεντρωτικά)

warehouse-management

Διαχείριση Αποθήκης

Έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ροή των προϊόντων. Βελτιστοποιεί την αποθήκευση ανάμεσα σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Η χρήστη του είναι απλή και οι λειτουργίες που εκτελεί αυτόματα  αποσκοπούν στην σωστή εκμετάλλευση του χρόνου.

Δυνατότητες:

 • Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων
 • Δυνατότητα καταχώρησης φωτογραφιών και τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος
 • Πλήθος πεδίων προς συμπλήρωση για τη σωστή οργάνωση των προϊόντων (πολλαπλοί κωδικοί, χρήση εναλλακτικών κωδικών, αναλυτικές περιγραφές, πολλαπλές τιμές, δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, οικονομικά στοιχεία, σύνδεση με προμηθευτή, ποσοστά εκπτώσεων και κέρδους)
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία
 • Ορισμος θέσης / ραφιού /παλέτας για οργώναση αποθήκης
 • Εξειδικευμένα πληροφοριακά πεδία και αναφορές μέσα από τα σταθερά στοιχεία των προϊόντων
 • Διαχείριση παρελκομένων
 • Εκτύπωση ετικετών προϊόντων
 • Χρήση Barcode, δυνατότητα παραγωγής Barcode
 • Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων με σταθερές τιμές ή ποσοστά επί των βασικών
 • Διαχείριση καταμετρήσεων και απογραφής αποθήκης
 • Σύνδεση με υποσύστημα σειριακών αριθμών / παρτίδων
 • Σύνδεση με υποσύστημα χρώμα / μέγεθος
 • Σύνδεση με υποσύστημα εγγυοδοσίας
 • Σύνδεση με παραγωγή / κοστολόγηση / σετ
 • Οικονομικά στοιχεία και καρτέλες προϊόντων
 • Αναφορές και στατιστικά στοιχεία (αναλυτικά ή συγκεντρωτικά)

proXess Customer management

Πωλήσεις / Αγορές / Παραγγελίες

Το κομμάτι αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που στόχο έχει τη παρακολούθηση και διαχείριση των παραγγελιών πελατών από το στάδιο της δημιουργίας της προσφοράς ως την παραγγελία, προτιμολόγηση, παράδοση και τέλος την τιμολόγησή της.

Μια παραγγελία διαθέτει όλα τα στοιχεία του πελάτη αναφορικά  με διευθύνσεις παράδοσης, αποστολής εγγράφων, όρους και τρόπους παράδοσης, τρόπους πληρωμής κ.α. Για κάθε είδος της παραγγελίας  γίνεται απόλυτη διαχείριση του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα είδη και τον πελάτη, συμφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, προκαθορισμένες εκπτώσεις, καθώς επίσης προμήθειες και bonus που πρέπει να δοθούν.

Σε  κάθε παραγγελία  ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου και η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως credit blocked σε περίπτωση που ο πελάτης ξεπεράσει το πιστωτικό του όριο. Εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να την ενεργοποιήσει εφόσον έχει μελετήσει τα στοιχεία πίστωσης του πελάτη.  Υπάρχει η δυνατότητα μερικής αποστολής ή σταδιακής αποστολής των ειδών. Οι παραγγελίες μπορούν να ομαδοποιούν ανά φόρτωση με συγκεκριμένο μεταφορέα για την  αποστολή τους σε έναν ή περισσότερους πελάτες.

Χρεώσεις- έξοδα, όπως για παράδειγμα μεταφορικά, ασφάλιστρα, κ.α.. ορίζονται και συνδέονται με την παραγγελία ώστε να υπάρχει σαφής εικόνας του συνολικού ποσού της. Η τιμολόγηση γίνεται εύκολα με μετασχηματισμό του αρχικού παραστατικού και από και πέρα γίνεται η παρακολούθηση οικονομικής καρτέλας των πελατών.

Το υποσύστημα καλύπτει τριγωνικές παραδόσεις, επιστροφές και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τις παραγγελίες πελατών. Ιστορικά και αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον χρήστη.

Δυνατότητες:

 • Δυναμικές αναφορές στατιστικών και κινήσεων προϊόντων την ώρα της καταχώρισης παραστατικού
 • Μαζική δημιουργία παραστατικών σε πελάτες και προμηθευτές καθώς και στα υποκαταστήματά τους
 • Μαζική εκτύπωση παραστατικών
 • Έκδοση παραστατικών με γραμμή οπτικής ανάγνωσης (Ταχυπληρωμές ΕΛΤΑ, κτλ)
 • Αντιγραφή – Επικόλληση προϊόντων από ένα παραστατικό σε άλλα
 • Πλήρης υποστήριξη εγκρίσεων με όρια ανά χρήστη
 • Σύνδεση και επιμερισμός τιμών με παραστατικά εξόδων (Πιστωτικά έκπτωσης τζίρου κτλ) και αυτόματο επιμερισμό εξόδων στα προϊόντα για κοστολόγηση
 • Δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου αριθμού στα παραστατικά
 • Καταχώριση παρακρατήσεων / προσαυξήσεων απ’ ευθείας στο παραστατικό και αυτόματη ενημέρωση λογιστικής
 • Δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε παραστατικό πώλησης ή αγοράς
 • Τιμολογιακές πολιτικές
 • Εισαγωγές/ Εξαγωγές
 • Προϋπολογισμοί
 • Εισαγωγή παραστατικών από φορητό τερματικό
 • Παραγγελίες πωλητών σε Tablet
 • Διαχείριση δεσμευμένων και αναμενόμενων προϊόντων
 • Αυτόματη δημιουργία παραγγελίας, αναφορά, αναφορά προϊόντων που πρέπει να παραγγελθούν
 • Διαχείριση εκκρεμοτήτων και καταστάσεων παραστατικών
 • Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης παραστατικών
 • Αναφορές και στατιστικά στοιχεία (αναλυτικές ή συγκεντρωτικές)
 • Σύνδεση με proXess Mobile
 • Σύνδεση με υποσύστημα διαχείρισης έργων